Skład

Wydrukuj tę stronę
Lp Instytucja/ organizacja Adres Nr telefonu E-mail Osoba Pełnomocnik ds. NGO
1 Starostwo Powiatowe w Braniewie Pl. Piłsudskiego2 14-500 Braniewo 55 6440200 starostwo@powiat-braniewo.pl Starosta Krzysztof Kowalski Artur Zieliński oswiata@powiat-braniewo.pl 55 6440237
2 Urząd Gminy Lelkowo Lelkowo 21 14-521 Lelkowo 55 2448183 lelkowo@go2.pl Wójt Stanisław Popiel Natalia Reda n.reda@uglelkowo.pl 55 2448287
3 Urząd Gminy Braniewo ul. Moniuszki 5 14-500 Braniewo 55 6440300 gmina@gminabraniewo.pl Wójt Tomasz Sielicki Andrzej Drozdowski promocja@gminabraniewo.pl 55 6440325
4 Urząd Gminy Płoskinia 14-526 Płoskinia 55 2439220 ugploskinia@braniewo.net.pl Wójt Zbigniew Kowalski Sekretarz- Stefan Hrybek 55 6208608
5 Urząd Gminy Wilczęta 14-405 Wilczęta 55 2496504 sekretariat@wilczeta.ug.gov.pl Wójt Bogusław Szczerba Elżbieta Hołowata
6 Urząd Miasta Braniewa ul.Kościuszki111 14-500 Braniewo 55 6440102 braniewo@braniewo.pl Burmistrz Henryk Mroziński Marek Maludziński marek.maludziński@braniewo.pl 55 6440114
7 Urząd Miasta i Gminy Frombork ul. Młynarska 5a 14- 530 Frombork 55 2440660 sekretariat@frombork.pl Burmistrz Krystyna Lewańska

Agnieszka  Nawrot- Kopycińska frada@frombork.pl                      55 2440670

8 Urząd Miasta I Gminy Pieniężno ul. Generalska 8 14- 520 Pieniężno 55 2374600 urzad@pieniezno.pl Burmistrz Kazimierz Kiejdo Zofia Gałczyńska turystyka@pieniezno.pl 55 2374621
9 Miejski Osrodek Pomocy Społecznej w Braniewie ul. Rzemieślnicza 1 14-500 Braniewo 55 6208100 mops.braniewo@op.pl Dyrektor Jarosław Keller
10 Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Braniewie ul. Moniuszki 5 14-500 Braniewo l55 2432038 gops-braniewo@go2.p Kierownik Małgorzata Wojtas
11 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Fromborku ul. Młynarska 5b 14-530 Frombork 55 2437535 mgops.frombork@interia.pl Kierownik Janina Jachimowicz
12 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelkowie 14-521 Lelkowo 55 2448184 gopslelkowo@wp.pl Kierownik p.o. Beata Klisz
13 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieniężnie ul. Sienkiewicza2 14-520 Pieniężno 55 2436363 mgopspieniezno@interia.pl Kierownik Dorota Hołownia
14 Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Płoskini 14-526 Płoskinia 55 2431260 gops.ploskinia@wp.pl Kierownik Elżbieta Kityk
15 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczętach 14-405 Wilczęta 55 2487529 gops@wilczeta.ug.gov.pl Kierownik Danuta Królikiewicz
16 Braniewskie Centrum Kultury ul. Katedralna 9 14-500 Braniewo 55 6208200 bck@bck.braniewo.pl Dyrektor Anna Zienkiewicz
17 Gminny Ośrodek Kultury w Lelkowie Lelkowo 17 14-521 Lelkowo 55 2448169 gcklel@wbp.olsztyn.pl Dyrektor Joanna Bujko
18 Miejsko Gminny Osrodek Kultury we Fromborku Osiedle Słoneczne 14-530 Frombork 55 2437171 mgokfrombork@o2.pl Dyrektor Henryk Hrobacz
19 Miejski Dom Kultury w Pieniężnie ul. Sienkiewicza 4 14-520 Pieiężno 55 2436017 mdk- pieniezno@wp.pl Kierownik Tadeusz Kłębucki
20 Biblioteka Publiczna w Płoskini Płoskinia 2 14-526 płoskinia 55 6208615 gbpploskinia@wbp.olsztyn.pl Kierownik Izabela Mierzejewska
21 Biblioteka Publiczna w Wilczętach 14-405 Wilczęta 55 2496506 biblioteka@wilczeta.ug.gov.pl Kierownik Wanda Ciszewska
22 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie Pl. Piłsudskiego2 14-500 Braniewo 55 6442955 pcprbraniewo@tlen.pl Kierownik Małgorzata Dunajska
23 Stowarzyszenie "Wormyan" Wieś Trzeciego Tysiąclecia Długobór 12 14-526 Płoskinia 605361213 wormyan@onet.eu Łukasz Korneluk
24 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Braniewie ul. Kościuszki 111 14-500 Braniewo 55 2435943 Bogumiła Kwiecińska
25 Stowarzyszenie Na Rzecz Młodzieży ul. Wiejska 2 14-500 Braniewo 55 2432350 stowarzysz@wp.pl Małgorzata Dębicka
26 Stowarzyszenie "Patronimia" Sawity Sawity 10/11 14-520 Pieniężno Patryk Czyżykowksi
27 Polski Związek Niewidomych Koło w Braniewie ul. Kościuszki 111 14-500 Braniewo 55 2441326 kolopznbraniewo@wp.pl Stanisław Myśliński
28 LGD Partnerstwo Dla Warmii ul .Generalska 8 14-520 Pieniężno biuro@lgddlawarmii.pl Jarosław Skiba
29 Stowarzyszenie Opieki Paliatywno- Hospicyjnej i Długotrwale Unieruchomionych "Pomocna Dłoń" ul. Gdańska 19 14-500 Braniewo nzozpp.braniewo@wp.pl Marian Nadziejko
30 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Wilczęta Wilczęta 61 14-405 Wilczęta 696082295 stowarzyszenie.wilczeta@gmail.com Beata Jarosz
Strona została sfinansowana w ramach projektu dofinansowanego ze środków Starostwa Powiatowego w Braniewie w ramach realizacji zadania: "Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe, w tym, w szczególności działania ukierunkowane na pozyskanie środków pozabudżetowych"

Braniewskie Centrum Organizacji Pozarządowych © 2011-2016

projektowanie stron internetowych INiT7